Jak psát obsah, který zaujme?

Tvorba a publikace obsahu pro weby a profily sociálních sítí je nutný předpoklad k tomu, aby vaše společnost byla v online prostředí co nejlépe vidět. V ideálním případě by měla být vidět výše před ostatní konkurencí v oboru, ve kterém působíte. Kvalitní obsah zároveň postupně upevňuje vztah mezi Vámi a příchozím uživatelem, který v té chvíli může být potenciálním zákazníkem.

Proč je obsah důležitý

Obsah je nositelem informace a lidé informace hledají. Pokud nebudete přinášet zajímavý obsah do prostředí, kde se pohybuje vaše cílová skupina, lidé Vás nebudou hledat.  Nosiči obsahu jsou Vaše firemní webové stránky a profily na sociálních sítích. Mnoho firem se bohužel zastaví v bodě, kdy si nechají vyrobit webové stránky a profily a svoji online prezentaci dále nerozvíjí. Samotné weby a profily ale neznamenají nic, pokud nejsou pravidelně plněny relevantním a kvalitním obsahem.

Obsah, kterým svou společnost, produkty nebo služby prezentujete na internetu musí v první řadě zaujmout ty uživatele, na které chcete cílit. Takový obsah se liší podle oboru, ve kterém působíte, Jinak obsah publikuje výrobní podnik, jinak ho publikuje módní značka. Sami jistě nejlépe víte, kdo jsou Vaši klienti, jaké informace poptávají a jakou formou s nimi komunikujete v rámci obchodního styku.

Toto vše by se mělo odrazit ve formě obsahu, který začnete ve svých online prostředích pravidelně publikovat. Obsah by měl být magnetem pro nové a vracející se uživatele. Díky zajímavému obsahu vzniká mezi Vámi a čtenářem vztah. Čím pevnější vztah bude, tím více Vám bude tento uživatel důvěřovat. Čím více Vám důvěřuje, tím pravděpodobněji se stane Vaším zákazníkem.

Kde brát kvalitní obsah

Největším zdrojem obsahu by mělo být vaše firemní know-how. Samozřejmě, že ho nezveřejníte světu, aby Vás konkurence začala kopírovat. Ale můžete z něj čerpat a ven pouštět vždy jen část, která ukáže, že jste ve svém oboru odborníci a přitáhne pozornost čtenářů. Mnoho obsahu již máte vytvořeného, stačí ho jen uchopit, vhodně upravit a vystavit. Máte podrobně popsané své produkty či služby, produktové listy, katalogy, reklamní letáky nebo návody. Máte případové studie, reference spokojených zákazníků, doporučení. Toto vše může být výchozí materiál pro Vás firemní obsah. Mnoho těchto věci je v offline podobě, stačí je jednoduše převést do digitální podoby a začít šířit.

S takovýmto obsahem si samozřejmě nevystačíte na dlouho. Jak jsme již zmínili, obsah je třeba publikovat nepřetržitě. Vhodným řešení je firemní blog, do kterého budete přispívat aktuálními články v pravidelných časových intervalech. Co má být obsah takového blogu? Články, popisující Vaším pohledem to, co děláte. Články v blogu jsou specifické tím, že jsou psány (a podepsány) osobou, která do nich vnáší svůj pohled na věc. Nejde o technický popis výrobku, procesu, ale spíše o vyprávění o nich. Články na blogu je vhodné doplnit články ze života firmy (školení, oslavy, výlety apod.), ve kterých ukážete světu, že u Vás pracují lidé a ne roboti. Tyto typy příspěvků mají větší rozsah, než je potřebu napsat o něčem článek. Mohou být použity při snaze zlákat nové zaměstnance a nenásilnou cestou jim tak ukázat, jaká je Vaše firemní kultura.

Kam psát a jak často

V minulých dílech našeho seriálu jsme zmínili, že pro dobrou reputace vaší společnosti potřebujete vytvořit „štít“ pozitivního obsahu, který máte ve své moci. Zdůraznili jsme kvalitní webovou prezentaci a profily na sociálních sítích.  Forma obsahu se bude lišit podle prostředí, ve kterém bude publikován.  Výchozím bodem, odkud byste měli Váš obsah dále šířit, je firemní webová stránka, resp. blog, jak jsme již zmínili v tomto článku. Naplatí to pro všechen publikovaný obsah, ale pro jeho většinu ano.

Obsah dále šiřte na Vaše firemní sociální sítě. Zde je nutné upozornit, že každá síť má svá specifika, podle kterých je nutné obsah přizpůsobit. Ať už jde o formu sdělení, délku příspěvku či styl, jaký příspěvek podáváte. Z tohoto důvodu nedoporučujeme zkopírovat jeden stejný příspěvek na všechny sociální sítě. Ke každé sociální síti je potřeba přistupovat individuálně, znát její pravidla a sledovat, jak se tyto pravidla vyvíjí v čase. Jen tak Vám budou tyto sítě sloužit k naplnění cílů Vaší společnosti, tedy být na internetu co nejlépe vidět.

Mějte dlouhodobý plán

Je to stejné jako v ostatních činnostech života. Nemá smysl dělat něco zkratkovitě a jednorázově. Pro smysluplné publikování obsahu je třeba mít připravený dlouhodobý plán, který nám přesně stanový co, kdy a kam máte co publikovat. S takovýmto plánem navíc ušetříte čas, nebudete muset pokaždé přemýšlet, co že dnes musíte vystavit na internet.

 

Svěřte firemní reputaci
do rukou odborníků

Nemáte na výše uvedené postupy čas, nebo si na jejich realizaci sami netroufáte?
Domluvte si s námi termín schůzky, nebo nám zavolejte na tel. 257 329 315.